FOR ALLE MED INTERESSE I DANMARKS ALMENE BOLIGER

Mønsterbrud i fokus

Boligsocial Årskonference startede i år den 5. september, hvor 375 fagfolk, der arbejder med boligsociale udfordringer i hverdagen, var mødt op – årets tema var mønsterbrud.

Af Kristoffer Seidelin Pedersen / ksp@bl.dk
Foto: Martin Krabbe

 K3a2959

“Arbejdet med mønsterbrud er vigtigere og mere værdifuldt end nogensinde. Men det er blevet vanskeligere. Det arbejde, I laver, er uvurderligt, både økonomisk og menneskeligt,” sagde adm. direktør i BL, Bent Madsen, der åbnede Boligsocial Årskonference 2017 på Nyborg Strand.

Deltagerne blev også budt velkommen af borgmester i Aalborg og medlem af KL’s bestyrelse, Thomas Kastrup-Larsen.

Kapacitetsopbygning giver mønsterbrud
Årets buzzword, kapacitetsopbygning, blev på konferencens første dag det helt store samtaleemne, og 4,5 timer blev afsat til at definere ordet.

Kogt ned handler kapacitetsopbygning om at få bedre resultater for den enkelte, at involvere flere i at nå resultaterne og at sikre, at effekten fortsætter efter den pågældende indsats i forbindelse med socialt arbejde.

”Kapacitetsopbygning er en måde at samarbejde med dem, der skal have noget godt ud af vores indsats. Men også alle andre, som har interesse i at løse udfordringerne på en anden måde, end hvad man er vant til,” sagde Jesper Kurdahl Larsen, sekretariatschef hos Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Hanne Kathrine Krogstrup, professor på Aalborg Universitet, og Julie Koch, direktør i IWGIA, gav også deres definition af ordet ud fra deres konkrete erfaringer fra forskning og udviklingsbistand.

Den store workshop
375 fagfolk blev sat til at videredefinere ordet i en boligsocial kontekst af Linda Greve, ph.d. i videnskommunikation på Aarhus Universitet, som havde forberedt forskellige former for gruppearbejde.

Den store sals summende støjniveau steg, da hun lagde op til en kreativ diskussion med plancher og farvede tuscher.

”Det er godt at få noget ny viden. Det er ikke så tit, man møder folk, der arbejder for en boligforening. Så står man pludselig med 375 fra samme område og snakker med folk, om de ting man nu står i,” sagde Said El-Sayed, social vicevært for boligforeningen P.M. i Brønderslev.

Gruppearbejde med idéudveksling om nøgleordet kapacitetsopbygning.

Internationalt indspark
Hovedtaleren på konferencen var Abraham Wandersman, professor på University of South Carolina. Han gav hurtigt til kende, at han ikke havde den store viden om Danmarks almene boliger.

Hans pointer gik på, hvordan sociale tiltag kan skabe mønsterbrud ved at styrke kapaciteten af både individ, organisation og samfund. R=MC2 var ligningen til, hvordan det skulle sikres.

”Einstein havde en god ting kørende”, sagde Abraham Wandersman om sin inspiration af den fysiske ligning E=MC2.

Oplægget havde dog intet med fysik at gøre, da Abraham Wandersman er professor i psykologi.

I Abraham Wandersmans ligning R=MC2 står R’et for Readiness – parathed til at klare en given opgave. M’et står for motivation. Det ene C for kapacitet i forhold til viden på et givent felt. Og det andet C for kapacitet i forhold til den generelle funktionelle evne.

Det betyder, at parathed til nye ideer ikke kan opstå, medmindre alle elementerne motivation, viden og funktionalitet er med.

Der var også tid til at slappe af på områdets udearealer.

Velfærdssamfundets dødsspiral
Konferencen sluttede med en tale af Knud Aarup, som bl.a. er formand for Socialpolitisk Forening.

”Velfærdssamfundets dødsspiral. Det lyder uhyggeligt, men jeg mener det,” sagde Knud Aarup, som også er selvudnævnt ’Uafhængig agent i udvikling af velfærdssamfundet’.

Konferencens sidste oplæg var ikke så opmuntrende som de innovative workshops og sessioner, men leveret med en portion humor blev hans 46 slides om manglen på mønsterbrud nemmere at fordøje.

Konferencen sluttede af med bifald til Knud Aarup og konferencens tekniske hold.

Oprettet: 12. sep. 2017, Senest opdateret: 12. sep. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS