FOR ALLE MED INTERESSE I DANMARKS ALMENE BOLIGER

Ikoniske højhuse står til nedrivning

Fem af tolv højhuse i Brøndby Strand skal formentlig nedrives, fordi de indeholder giftstoffet PCB. Beboerne er blevet orienteret i dag.

Af Michael Thorberg / mith@bl.dk 
Foto: Scanpix

De fire boligselskaber i Brøndby Strand Parkerne har igennem længere tid forsøgt at finde en løsning til at fjerne miljøgiften PCB fra fem af de ikoniske højhuse i Brøndby Strand. Det er ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som både er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig, og på den baggrund har styregruppen for de fire boligselskaber i fællesskab besluttet at indstille, at de fem 16-etagers højhuse i Brøndby Strand, der er forureneret med PCB, rives ned. Udover at indeholde miljøgiften PCB er der i de fem højhuse også problemer med nedbrudt beton og utidssvarende installationer.

Det anslås, at nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse kan holdes på et budget på lige over 200 millioner kroner. Omvendt ville den billigste renovering, som kunne sikre sunde boliger i de fem højhuse, koste omkring 780 millioner kroner.

En nedrivning af almene boliger kræver en godkendelse fra beboerne i de respektive boligafdelinger, Brøndby Kommune og Transport, Bygnings og Boligministeriet. Der er derfor stadig længe til, at en eventuel nedrivning vil kunne gennemføres.

Beboerne i Brøndby Strand har modtaget et orienteringsbrev om situationen onsdag morgen. For beboerne i de fem berørte højhuse betyder det, at de skal genhuses. Boligorganisationerne i Brøndby Strand kan endnu ikke sige, hvornår genhusningerne begynder, men man regner med at melde en tidsplan ud i løbet af efteråret.

PCB var almindeligt benyttet i alle former for byggeri frem til starten af 70’erne. Alle almene boliger bygget i den periode, hvor PCB blev anvendt, er blevet screenet med henblik på at se, om der forekommer PCB i sundhedsskadeligt omfang.  Det gælder også Brøndby Strand, hvor man ved, at det kun er et problem i de fem højhuse – men ikke i de øvrige boliger.

Fakta:

  • Højhusene er alle 16 etager høje og indeholder mellem 60 og 64 lejligheder hver
  • De fem højhuse, som står til nedrivning,  har adresserne: Albjergparken 1, Albjergparken 2, Albjergparken 6, Tranumparken 1 og Tranumparken 2
  • Højhusene hører under Brøndby almennyttige Boligselskab ved DAB, PAB ved FA09 og Tranemosegård ved BO-VEST
  • I alt skal 196 familier genhuses
  • Brøndby Strand Parkerne er tegnet af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer og opført i perioden 1968-1974
Oprettet: 15. mar. 2017, Senest opdateret: 21. mar. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS