FOR ALLE MED INTERESSE I DANMARKS ALMENE BOLIGER

Nyt slag om finansieringen af alment byggeri

Regeringen ønsker fortsat at ændre på måden, hvorpå alment byggeri finansieres. BL er meget skeptisk, men til gengæld mere positiv overfor forslag fra Finans Danmark.

Af Michael Thorberg / mith@bl.dk

Det startede med en artikel i Dagbladet Børsen, der blev offentliggjort på nettet torsdag aften. Og det blev fulgt op af en pressemeddelelse fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen lidt senere torsdag. Budskabet var, at regeringen absolut ikke har skrinlagt planerne om, at ændre grundlæggende på den måde, som alment byggeri finansieres på.

I juni – før den politiske sommerferie – spillede Ole Birk Olesen også ud. Den gang med et andet forslag til en ændring af den almene finansieringsmodel. Det udspil gav anledning til stor debat. Ikke mindst i regeringspartiets Venstre, hvor det vakte undren og harme hos flere fremtrædende folketingsmedlemmer, at en borgerlig-liberal regering ville ”nationalisere” et forretningsområde for realkreditinstitutterne til fordel for en statsbank. Ifølge artiklen i Børsen har gruppeformand Søren Gade og statsminister Lars Løkke Rasmussen hen over sommeren fået bilagt striden og fremkommet med et nyt forslag, som altså officielt blev præsenteret via Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside.

Kort beskrevet går det ny forslag ud på, at en privat aktør står for vurderingen og administrationen samt 10 procent af lånene. Til gengæld skal staten stå for de restende 90 procent af lånene. Ifølge udspillet skal opgaven med at administrere udlån til alment byggeri og til renovering sendes i udbud blandt banker, pensionskasser og realkreditinstitutter. Finansministeriet vurderer, at ordningen vil betyde en besparelse for staten på 300 millioner allerede i 2018 – stigende frem til 1,4 milliarder i 2025.

I BL – Danmarks Almene Boliger er man meget skeptisk overfor det ny forslag fra regeringen:

”Ved at komme ind i et system med statslån, kommer vi meget tæt på staten. Vi kan på den måde blive en del at det politiske spil om de årlige finanslove, hvilket kan være ustyrligt og risikabelt. Det er ikke godt for stabiliteten og den langsigtede planlægning, ligesom man godt kan frygte, at det i sidste ende kan betyde højere huslejer for almene beboere,” siger administrerende direktør i BL, Bent Madsen, og tilføjer:

”Jo tættere vi kommer på staten, jo nærmere kommer vi på at erstatte almene boliger med det, vi kender fra udlandet, hvor man bruger såkaldt social housing. Det vil være et kæmpe tilbageskridt,” siger Bent Madsen og påpeger, at de almene boligorganisationer er selvstændige foreninger og virksomheder, som arbejder tæt sammen med kommunerne og sikrer byggeri af almene familieboliger, ældreboliger/plejeboliger og ungdomsboliger.

Men allerede fredag formiddag kom et nyt forslag i spil, da Finans Danmark, som er de finansielle virksomheders brancheorganisation, spillede ud med deres eget forslag til en finansieringsreform for den almene sektor. Kort forklaret betyder dette forslag, at man fortsat benytter det private finansielle marked, men yder samme garantivilkår som ved statslån.

Dette forslag er BL til gengæld langt mere positiv overfor:

”Det virker til at være en klog løsning, for på den måde opnår staten den besparelse, de går efter, samtidig med at man fastholder et velfungerende system og konkurrencen imellem de finansielle virksomheder, som beskæftiger sig med at yde lån til alment byggeri,” siger Bent Madsen.

Oprettet: 11. aug. 2017, Senest opdateret: 11. aug. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS