FOR ALLE MED INTERESSE I DANMARKS ALMENE BOLIGER

Sundheden i boligområder bør undersøges

Af Ole Ellekrog / ole@bl.dk

Foto: Colourbox

Ifølge en gruppe forskere fra Krak Fonds Byforskning kan dårlig sundhed i udsatte boligområ-der have to forskellige årsager. Det kan skyldes, at områderne har en beboersammensætning, hvor et flertal har lave indkomster, og derfor ikke har råd, lyst eller overskud til at leve sundt. Såkaldte kompositionelle årsager.

Men forskellen kan også have såkaldte kontekstuelle årsager. Det vil sige at naboernes indfly-delse, niveauet på lokale skoler eller manglen på sundhedsklinikker i området bærer skylden for usundheden.

Hvilken af de to årsager, der gør sig gældende i de forskellige udsatte boligområder i Dan-mark, kan forskerne til gengæld ikke svare på. For området har ikke været undersøgt grundigt nok, og undersøgelser fra udlandet peger i begge retninger.

”Internationale undersøgelser viser, at hvis man har en lav uddannelse og en lav indkomst, som mange i udsatte boligområder har, så er man også mere usund. Men samtidig har andre un-dersøgelser fra USA vist, at hvis man flytter fra et udsat boligområde til et rigere område, så bli-ver ens sundhed også bedre – selvom ens indkomst- og uddannelsesniveau fortsat er lavt,” siger Bence Boje-Kovacs fra Krak Fonds Byforskning, der forsker i sundhed i udsatte boligområder.

Sundhed som kriterie
Bence Boje-Kovacs håber, at der også kan blive lavet undersøgelser på området i Danmark. I USA og i andre europæiske lande, hvor der er lavet undersøgelser, er forudsætningerne nemlig meget anerledes.

”Årsagen til dårligt helbred er meget afhængig af konteksten. I de andre lande er både den måde, velfærdssystemerne er bygget op på, og måden, man definerer udsatte boligområder, meget forskellig fra i Danmark,” siger Bence Boje Kovacs.

Og lige netop måden man definerer udsatte boligområder på, kan også være med til at sætte me-re fokus på sundheden i de udsatte boligområder. Han foreslår nemlig at gøre sundhedsniveauet til et af de kriterier, man kigger på, når man udformer den årlige liste over udsatte boligområder.

I øjeblikket består kriterierne for optagelse på listen af fem parametre indenfor uddannelse, antal af dømte, indkomstniveau, arbejdsløshed og andel af indvandrere i områderne.

Oprettet: 24. feb. 2016, Senest opdateret: 24. feb. 2016
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS